+420 466 670 770 po-pá 7:30 - 15:00
+420 466 670 770 po-pá 7:30 - 15:00 Všechny kontakty
Úvod Papírnictví Pavlik CZ radí: Jak se vyznat v tiskopisech
Vyznat se v tiskopisech není jednoduché. Prvního Rádce Papírnictví PavlikCZ tedy věnujeme právě jim

Papírnictví PavlikCZ radí: Jak se vyznat v tiskopisech


Co je to tiskopis?

Přijímáte zálohovou fakturu na nové zboží. Chystáte se na úřad s daňovým přiznáním. Vyplňujete přihlášku na vzdělávací kurz. Co mají tyto činnosti společného? Ani v jednom případě se nevyhnete tiskopisům.

Tiskopisy, jinak označovány též jako formuláře, blankety nebo dotazníky, jsou věrným pomocníkem administrativních pracovníků téměř ve všech oborech lidské činnosti. Nevyhnou se školám, finančním úřadům, zdravotním pojišťovnám, ale potřebujete je, i když v práci oznamujete dovolenou nebo si odskočíte k zubaři.

Označují se tak listy papíru, na kterých je předtištěn text, spousta kolonek, rámečků nebo tabulek. V současnosti je běžný i čárový kód. Pyšní se ale rovněž identifikací vydavatele, většinou v zápatí. 

Vyznat se ve všech variantách tiskopisů považujeme bez větší fantazie za hrdinské až nemožné. Můžeme se v nich ale částečně orientovat podle základních typů.

Nejzákladnější typologie: Písemné a elektronické tiskopisy

Přirozeně nemusí mít tiskopisy pouze písemnou (papírovou) formu. Ve zlaté éře výpočetní techniky o to spíše. Dnes lze tiskopisy vyplňovat na tabletu nebo počítači a odesílat je elektronickou cestou.

Písemné a elektronické tiskopisy mají společnou nezbytnost, které musí dostát ve všech případech. Touto svatou povinností je čitelnost. Teprve jakmile je tiskopis s to zobrazit se ve formě čitelné pro lidské oko, může být převeden do formy elektronické. Zabezpečení proti ztrátě nebo zkreslení údajů je samozřejmostí.

Tiskopisy v písemné formě lze ostatně pomocí výpočetní techniky rovněž skenovat a přenášet elektronicky k příjemci. Nelibě tuto možnost nesou faxy nebo dálnopisy, které tím pádem zažívají výrazný útlum.

Tiskopisy zpoplatněné versus zdarma k dispozici
 

Obecně dostupné tiskopisy

Některé formuláře jsou k dispozici zdarma a patří mezi ně notoricky známé podací lístky,  cestovní příkazy nebo skladové výdejky. Vzhledem k obecné dostupnosti nemusí být tyto tiskopisy opatřeny zvláštní ochranou a kromě možnosti koupit si je například u oblíbeného vydavatele (nejen) tiskopisů SEVT jsou běžně dostupné i na samotných úřadech.

Tzv. zúčtovatelné tiskopisy

Širokou škálu představují i tiskopisy placené, tedy zúčtovatelné.

Rozlišujeme dva typy:


Tiskopisy – „Ceniny“

Jakmile vstoupí do oběhu, stávají se ceninou. Řadíme mezi ně vstupenky na akce, losy, stravenky nebo poštovní známky. Zajímavostí je povinnost výslovně označit hodnotu – a to jmenovitě.

Tiskopisy vyžadující speciální zacházení

Do zúčtovatelných tiskopisů patří i varianty z trochu jiného soudku – tedy ty, které požadují speciální ochranu nebo zacházení. Pokutu za parkování, občanský průkaz, formulář na vysokoškolský diplom nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti příslušné instituce poskytují za poplatek.

Tiskopisy podle typů


Hospodářské tiskopisy a formuláře

Mezi hospodářské tiskopisy patří široké spektrum formulářů, které mají za úkol usnadnit administraci v podnikání všeho druhu. Najdete zde faktury, dovolenky, stavební deníky, ale i cestovní tiskopisy.

 
Tiskopisy a formuláře pro státní správu

Podniky státní správy spojuje záslužná služba veřejnosti, kterou vykonávají v duchu demokracie a Ústavy.  Nazýváme je tradičně státní orgány a patří sem správy krajů, obcí, ale i celní úřady nebo česká Akademie věd.  Je tedy jasné, že nabídka tiskopisů v této sekci bude nebývale široká.

Tiskopisy určené k platbě

Do této kategorie řadíme pokutové bloky, platební výměry a další. Patří sem ale i přísně zúčtovatelné tiskopisy, které jsme si představili výše. Najdete zde tedy výherní tikety, losy i vkladní knížky. Sekce obsahuje například pokutové bloky, evidenční listy, stvrzenky a mnoho dalších

Tiskopisy sociální

Je patrné, že tento druh tiskopisů zaštiťuje oblast sociální péče. Vybírejte tedy z žádostí o výplaty důchodů, dávky státní podpory, ale i zajištění dovozu obědů pro nemohoucí občany


Tiskopisy, formuláře a přihlášky pro školy

Školní tiskopisy spojují celé vzdělávací spektrum, tj. všechny vzdělávací instituce. Najdete zde tedy tiskopisy mateřských škol, základních, středních škol a gymnázií, ale i univerzit. Vybírejte z přihlášek ke studiu, bakalářských nebo magisterských diplomů i třídních knih.


Zdravotnické tiskopisy a formuláře

Nabídka tiskopisů v oblasti zdravotnictví je rovněž velmi bohatá. Ostatně patří sem kromě důvěrně známých receptů od lékaře každý obor zdravotnictví a to včetně tiskopisů určených pro zdravotní pojišťovny. Vybírejte z pestré nabídky zdravotních průkazů pro zaměstnance, poukazů na vyšetření nebo transport, ale i rentgenů a poukazů na nové brýle

 
Věstníky a zpravodaje

Na internetových stránkách bezplatnapravniporadna.cz je věstník definován jako publikační sbírka resortních předpisů, kterou vydávají některá ministerstva. V této sekci tedy najdete věstníky a zpravodaje vydávané Ústředním věstníkem ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR i Ministerstvem Zdravotnictví.

Tiskopisy a formuláře pro knihovny

I knihovny se pyšní svými vlastními tiskopisy. Není těžké uhodnout, že mezi ně patří knižní lístky a čtenářské průkazy.

 

Zdroje:
https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx/?rok=2020&lang=cs&
https://www.skolaprofi.cz/33/tiskopisy-a-zuctovatelne-tiskopisy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eu1Ti8WVCJYmdYcCBOWqewWMB8q2Z8oGSQ/
https://www.sevt.cz/obchod/tiskopisy
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/ruzne/pravnicky-slovnik/8955-vestnik-definice-vysvetleni-co-je-to-vestnik.html