Úvod Blog Zvyky a tradice Temná noc čarodějnic
Konec dubna patří ohýnku, špekáčkům a pálení čarodějnic

Valpuržina noc

V noci z 30.dubna na 1. května přichází tradiční pálení čarodějnic. Lidé se setkávají u velkých ohnišť, kde je většinou vložena replika čarodějnice, a čeká se na úplnou tmu. Poté se oheň zapálí. Tímto způsobem oslavují příchod jara, a v některých místech se připravuje i zdobení májky. Určitě každý z Vás tento druh zvyku zná, a oslavuje ho s přáteli nebo rodinou. Děti i samozřejmě někdo z dospělých se převlékají do čarodějnickým kostýmů, aby přidali oslavě trochu atmosféry.

Dříve se kostýmy vyráběly doma, ale nyní si už můžete krásné kostýmy koupit již hotové - jak od čarodějnických šatů, klobouků tak po nos. Pojďme si jen zlehka povědět o tom, proč se tento zvyk oslavuje, a jak je to třeba s oslavami ve světě.

Fakta o čarodějnickém sletu

Čarodějnický sabat neboli Valpuržina noc je tradované označení shromáždění čarodějnic vedených ďáblem. Podle popisů pronásledovatelů čarodějnic byl sabat tajným shromážděním za noci, nejlépe za úplňku. Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, aby pak mohly létat na koštěti. Lidé věřili, že v této noci (30.dubna) v povětří poletuje spousta čarodějnic letících na sabat. Proto se této noci říká ,,noc čarodějnic''

Na kopcích za vesnicí se pálily ohně, aby dým čarodějnice vyhnal co nejdál od domu.

Abychom nepsali jen samé špatné věci o čarodějnicích - ne všechny byly zlé a strašidelné. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo ,,moudrá žena" protože uměly zahánět nemoci, znaly tajemství bylin a dokonce i dokázaly napravovat zlomeniny.

Oslavy ve světě

Německo – oslavy Valpuržiny noci (Walpurgischnat) se hodně podobají našim.

Litva a Lotyšsko – Kolem ohňů je hodně veselo. Zpívá se a tančí ježibabám na jejich poslední cestu.

Finsko – Vappu (Valpuržina noc) je jedním ze 4 největších finských svátků. Ve městě je opravdu veselo, pořádají se bujné karnevaly a oslavy. Od 19. století si většinu oslav nejvíc užívají a rovněž je organizují studenti.

Švédsko – Valborg je více svátkem příchodu jara než náboženským svátkem. Také jako ve Finsku se zde na oslavách podílejí převážně studenti.

Nizozemsko – zde se svátek slavil obdobně jako u nás, ale připomínání tohoto svátku zcela zaniklo. Hlavním důvodem je, že na tento den připadá jiný svátek (Koninginnedag) - Královnin den.

Dánsko – Oslavy se v Dánsku nesou také ve znamení zapalování ohňů. V zemi se rozhoří tisíce ohňů na téměř každém vyvýšeném místě.