Úvod Blog Zvyky a tradice Jack O´Lantern
Přečtěte si dávnou pověst o Jackovi O´Lantern, který je neodmyslitelně spjatý s Halloweenem
 

 Jack O´Lantern - Podlý symbol Halloweenu

Dýňové lucerny se svíčkou v děsivém obličeji jsou zábavou, která se pojí k irské legendě o zákeřném Jackovi O´ Lantern. Zapalte svíčku, naslouchejte podzimnímu vřeštění meluzíny a pozorně čtěte. Máte strach?

V hluboké minulosti žil šprýmař a věčný opilec Jack. Rodinu i přátele častoval nepěknými žertíky a jejich rozmrzelosti nedbal.

Jack se v předvečer všech svatých opil tak moc, až se jeho duše rozhodla opustit tento svět. Ďábel vycítil příležitost. V ohnivém plášti předstoupil před Jacka a chtěl jej odvést s sebou do pekla. Jack s vykulenýma očima špatně skrýval strach. Pak mu v hlavě svitla naděje. "Ještě jednou se napiju, než půjdeme," zašeptal. Ďábel se zavrtěl a neochotně souhlasil.

Jak přelstít ďábla?

"Jenže já...nemám peníze na zaplacení," pokrčil Jack rameny. Pivo stálo celých šest pencí. Ďábel nejistě svolil, že se v mince promění. Opilec zaplatí poslední rundu a čert zase bude čertem.

Jack chvíli pozoroval zlaťáky na špinavém stole. Páchly sírou. Zaplatil pivo a lačně se napil. Jednu penci držel v sevřené pěsti! Hospodský si ničeho nevšiml. Rychle zlaťák vhodil do měšce, který pevně zavázal. Ďábel byl v pasti.

Pekelník hrozil, nadával i ječel. "Dej mi rok navíc!" zařval Jack. Čert svolil. Zachráněný Jack položil šest pencí na stůl a ďábel se mohl vrátit na svět.

Zostuzený Lucifer pelášil do pekla. Za sebou slyšel chichot a výkřiky. Všichni se mu vysmívali! Schovaný za kotlem čekal celý rok a smutně krčil nos.

Pýcha předchází pád?

Jack se dmul pýchou. Přelstil peklo! Rád ten příběh vyprávěl znovu a znovu. Rundy na jeho stole mizely rychleji než dříve. Rok uběhl a v předvečer všech svatých byl opět zpitý pod obraz. Ďábel už číhal za rohem.

Jack nestačil nic udělat. Lucifer srazil kopyta a začal s ním lomcovat. Všem je teď pro smích! Má z ostudy kabát! Řval a chrlil výčitky, až mu z toho vyschlo v krku. Opilec poplácal ďábla po rameni. "Tamhle," ukázal pravici vzhůru.

Hruška sladší než med

Ďábel si všiml buclaté a šťavnaté hrušky, kterou někdo zapomněl na stromě. Těžce polkl a natáhl pazouru. Strom byl moc vysoko!

"Pomůžu ti," usmál se Jack. Žíznivý čert Jackovi vylezl na ramena. Zakousl se do medové hrušky a zapomněl na svět. Zapomněl i na Jacka, který zatím vyryl do kmenu kříž. Pekelník nemohl dolů!

Řičel, nadával a proklínal opilce. Sliboval mu bohatství i věčnou slávu. Nakonec nabídl Jackovi další rok navíc. "Rok? Ten uteče jako voda!" výskl Jack.

"Deset let?" kníknul vyčerpaný dábel.

Celé peklo bylo u toho, když Lucifer rozstřesenou hnátou podepisoval svitek, který jej navždy zbavoval nároku na zákeřného opilce Jacka.

Vítěz ve špinavé hře

"Jack O´ Lantern přelstil peklo," šeptalo se ještě ten večer. Co udělal Jack? Dal si na sebe rundu. A další a další. Byl volný!

Další rok uběhl a nezřízený život udýchaného Jacka doběhl. Přibyly vrásky, oči zrudly a v předvečer všech svatých je zavřel naposledy. Probudil se před nebeskou branou.

Kdo jinému jámu kopá

"Vaše složka není nic moc," vrtěl hlavou svatý Petr. "Zákeřnost, řízení v opilosti, smlouva s peklem. Bohužel." Kývl na Jacka a zmizel v duze. Jack zamířil ke schodům do pekla. Duha zmizela, slunce ztmavlo a všude páchla síra. Pekelná brána skřípěla, když s ní zalomcoval. "Je tu někdo?" zařval.

"Nemáme na vás nárok, pane," pištěl malý čertík se špičatým nosem. "Podle zákona jste byl zbaven povinnosti sloužit pánu Luciferovi." "Ale kam mám jít?," zeptal se Jack. Čertík pokrčil rameny a soucitně se usmál. Zmizel v červeném dýmu.

Šťastný konec?

Ďábel sledoval uzoufaného Jacka po celou dobu. Zželelo se mu starého opilce. Našel jej ve věčnosti a do ruky mu vložil tuřín s rudým uhlíkem "Posviť si na cestu," řekl přátelsky.

Od té doby v předvečer všech svatých lidé vkládají na zápraží dýně, tuříny i brambory, ve kterých plápolá plamínek svíčky. Svítí tak Jackovi na cestu při jeho věčném putování mezi světy.

 

Zdroje:

http://www.zenax.cz/jackolantern_aneb_kde_se_vzala_svitici_dyne_10097.htm

http://www.ictacchiventuri.gov.it/english/halloween/legend.html

http://www.pumpkinnook.com/facts/jack.htm

http://s1100.photobucket.com/user/BerkshireGeoBash/media/StingyJack_zpsc524c019.jpg.html

http://www.deviantart.com/