Úvod Blog Zvyky a tradice Advent a předvánoční čas
O adventních tradicích známých i neznámých

Advent a předvánoční čas

Ve škole jsme slýchali, že je Advent začátkem liturgického roku. Tento rok shrnuje svátky v křesťanském prostředí a jeho podobu utváří různé varianty kalendářů. O nich jsme již určitě také slyšeli – gregoriánský a juliánský kalendář přesně určují Vánoce i Velikonoce. Kde se ale Advent vzal?

Svátek radosti

Advent je obdobím veselí, legrace a netrpělivého čekání na příchod Spasitele. V minulosti ovšem značil i přísnou zdrženlivost a půst. Pojí se k němu čtyři neděle před Štědrým dnem. Každý rok je lze zařadit mezi 27. listopad a 3. prosinec.

Půst nebo dobroty?

U některých věřících začíná 14. listopadu dlouhých 40 dní, kdy se nemůže maso, máslo, mléko a vejce. Postníkům jsou ale dovoleny ryby, olej – a dokonce víno!

Půst během adventu není totiž tak přísný jako ten „předvelikonoční“. Zakázané potěšení si v hluboké minulosti dopřávali křesťané i jejich hodnostáři. Nejspíš to vysvětluje, že z původních 43 dní před Vánoci nakonec advent zasahuje jen 4 týdny. Dobrot bylo příliš!

Druhý příchod Ježíše Krista

Advent je plný čekajících věřících podobně jako o Velikonocích. Během jarních svátků se očekává vzkříšení Spasitele. V prosinci Ježíš Kristus přijde podruhé. A natrvalo! S jeho příchodem doufají křesťané i v království boží na zemi.

Shon, mír i láska

A současnost? Milostivě ponechala adventu hlavně dobroty. Čokoládky schované v malých okýnkách si dnes žádný školák neodpustí.

 

Pečete už cukroví? Zase nestíháte koupit dárky? Dokud hoří svíčka na adventním věnci, ještě je čas!

Shon a cukrátka ale nejsou jediným „moderním“ symbolem adventu. Čtyři týdny před Vánocemi se všechno rozsvítí. Skloňuje se láska, ohleduplnost a laskavost. Ozdobená okna a vitríny obchodů lákají nejen ustarané obličeje. Mnoho lidí cítí milé „brnění,“ když prochází kolem stromečku. Zatlačíte slzu, když váš prvňák píše dopis Ježíškovi? Potom i vás dostala vánoční nálada.

Předvánoční tradice krok za krokem

Sv. Kateřina - 25. listopadu

Tato krásná a vzdělaná egyptská princezna přijala křesťanství a dokázala jej obhájit před padesáti pohanskými filosofy.

Zamiloval se do ní krutý císař, ale ctnostná Kateřina jej odmítla. Zhrzený vládce ji chtěl umučit na děsivém kole, jenže zasáhl samotný Bůh a kolo zničil. Pro svoji víru však dívka nakonec stejně zemřela.

Obyčeje jsou ovšem o mnoho veselejší! Na Svatou Kateřinu je totiž naposledy před obdobím adventu dovoleno tancovat.

Obyčejně se tedy křepčilo a veselilo o to víc - mnohdy až do rána! Pohoštění a organizaci zajišťovaly ženy, stejně jako samy volily, s kým si zatancují. Na počest světice byla v tento den zakázáná práce s kolem - od mlýnu po kolovrat.

Sv. Kateřina je patronkou univerzit, mladých dívek, filosofů i mlynářů.

Sv. Ondřej – 30. listopadu

Na samém konci listopadu se vzdává hold svatému Ondřejovi – jednomu z nejbližších učedníků Ježíše. Po jeho smrti putoval světem a pro kázání křesťanské víry byl nakonec ukřižován. Svátek svatého Ondřeje je den, kdy lze spatřit budoucnost. Vdáte se za rok? Poví vám to hrnečky!

Položte hrnečky dnem vzhůru. Pod každý vložte jeden předmět. Prsten značí svatbu, chléb blahobyt, hřeben nemoc a hlína smrt. Hrnečky libovolně posouvejte. Už nevíte, co se v nich skrývá? Skvěle! Nyní můžete hádat.

A až půjdete spát, vězte, že co se na svatého Ondřeje zdá, to se vyplní.

Mladé dívky toužící po vdavkách rovněž o půlnoci klepaly na kurník. Když se ozval kohout, děvče se za rok vdalo. Mrzutá slepice ale věštila, že dívka musí přijít znovu.

Svatý Ondřej je patronem Ruska, Rumunska a Skotska.

Sv. Barbora – 4. prosince

Panna a mučednice Barbora byla údajně velice krásná. Ze strachu z nápadníků ji její bohatý otec zamknul do věže. Přesto se jednomu ze služebných podařilo obrátit Barboru na křesťanství.

Otec zuřil. Chtěl po dívce, aby se zřekla své víry. Odmítla. Ze vzteku jí uťal hlavu mečem. V tu chvíli z nebe vyšlehl blesk a otce na místě zabil.

Svatá Barbora se slaví jen dva dny před Mikulášem. Oblíbený svátek s čerty a cukrátky ji proto často zastíní.

Barbory existovaly i v dobách před Kristem! Tehdy ale byly trochu strašidelné. Zjevovaly se jako ženy v bílých šatech s vlasy sčesanými před obličej. Hodným dětem nosily jablíčka, zlobivé trestaly metlou. Svůj příchod oznamovaly klepáním metly na okno.

Trhání proutků znamenalo pro pohany naději. Všechno má svůj konec! Proutek uschne a zima zase skončí. V křesťanské tradici trháme třešňové „barborky“.

Vkládáte proutky do vázy a čekáte, zda rozkvetou? Svobodná děvčata mohla každou větvičku pojmenovat. Který „nápadník“ rozkvetl nejdříve, ten byl dívce souzen

Svatá Barbora je patronkou horníků, dělostřelců i řezníků.

Sv. Mikuláš – 6. prosince

Na Mikuláše už nelze pochybovat, že jsou Vánoce za rohem. 6. prosince se vzdává pocta neobyčejně štědrému a laskavému světci. Povídá se, že kudy šel, tudy pomáhal.

Třem dcerám zadluženého otce pomohl od nevěstince. Zoufalý muž neměl co do úst a chtěl odvést dcery do veřejného domu, aby si alespoň vydělaly na věno. Mikuláš se o dlužníkovi doslechl. Zabalil tři kusy zlata do látky a vhodil je muži do domu. Dcery se mohly čestně vdát a otec si oddychl. Pochází odtud tradice dárečků? Kdo ví.

Jiný děsivý příběh vypráví o zlém hospodském. Zabil tři malé chlapce a naložil je do sudů se solí.

Nečekal ale, že Mikuláš děti přivede zpátky k životu. Co myslíte, dočkal se krčmář trestu?

Zbožňovaný i obávaný zlobivými dětmi je hlavně předvečer před svatým Mikulášem. Ten spadá na 5. prosince a známe jej všichni jako večer plný dobrot, oříšků a uhlí.

A kde se vzal čert s andělem?

Mikuláš s sebou na výpravách v českých zemích měl i černého sluhu. Lidé z exotických zemí se tu často neobjevovali, Češi se jej tedy děsili jako čerta. Nu a kde je čert, tam je i anděl!

Svatý Mikuláš je patronem rybářů, námořníků i voňavkářů.

Sv. Ambrož – 7. prosince

Hned po Mikuláši je poměrně málo známý svátek věnován svatému Ambroži. Bohatý Ambrozius z Římské říše získal jako malý medový hlas, když mu včely snesly do úst med.

Všechen svůj majetek věnoval chudým. Žádal spravedlnost a pracovitost. Jako ctnostného a výborného řečníka jej chtěli jmenovat novým biskupem. „Nejsem vysvěcen ani vzdělán v teologii!“ bránil se. Svou kázní a pílí ale nakonec biskupské hodnosti dosáhl.

Původ zvyku spjatého se svatým Ambrožem je tajemný a neobvyklý. Ambrož nosí bílou košili a špičatou černou čepici se závojem, kterým zakrývá obličej. Svírá košík s cukrátky a koště polepené bílým papírem.

Za soumraku se s ním u kostela sejdou děti.

Hra začíná! Děti pokřikují na Ambrože a ten se je snaží chytit. Z košíku mu v tom zmatku padají sladkosti. Když se je děti snaží sebrat, Ambrož na ně číhá s polepeným koštětem.

Svatý Ambrož je patronem včelařů, kazatelů i básníků.

Sv. Lucie – 14. prosince

V den jejího svátku platil přísný zákaz předení. Dívky se převlékaly do bílých prostěradel a jako Luciny kontrolovaly domácnosti.

Kterou hospodyni přistihly při předení, té zasypala celou světnici prázdná vřetena. Pak mohla příst do sytosti.

I s lidovou Lucií je spjat děsivý zvyk! V některých regionech chodila bíle oblečená Lucka s velkým nožem a hodlala rozpárat břicho každému dítěti, které se o adventu nepostí.

Víte, že rčení „Lucie – noci upije, ale noci nepřidá“ ztratilo dávno na významu? Podle juliánského kalendáře spadal v minulosti na 14. prosince zimní slunovrat. Přijetím gregoriánského kalendáře byl rok posunut o osm dní zpět. Oblibu pořekadla to ale nijak nezasáhlo!

Skutečná Lucie se narodila v zámožné rodině, ale odmítla se prodat za pohana. Dokonce si vypíchla oči, aby byla ošklivá. Jako zázrakem se ale znovu uzdravila! Všechno své věno rozdala chudým. Rozzuřený ženich ji u soudu udal jako křesťanku. Měla skončit v nevěstinci! Když ji chtěli odvést, stála Lucie jako přikovaná. Kat nakonec ztratil trpělivost a podřízl jí krk.

Svatá Lucie je patronkou kočích a švadlen. Ochrání nás před čarodějnicemi, a lidé s nemocným zrakem u ní nacházejí pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/advent

http://vianoce.sk/

http://www.christianity.com/christian-life/christmas/what-is-advent.html

http://www.catholicnewsagency.com/resources/advent/history/the-history-of-advent/

http://www.infoplease.com/spot/advent1.html

http://newsfeed.time.com/2011/12/01/a-brief-history-of-advent/